Vol 1, No 3 (2014)

Table of Contents

Editorial

Alessandro De Gloria
PDF

Articles

Lucia Pannese, Dalia Morosini
PDF
Alessandra Barbieri, Alessandra Tesei, Agostino Bruzzone, Ion Roceanu, Daniel Beligan
PDF
Kristian J. M. Kiili, Arttu Perttula, Antero Lindstedt, Sylester Arnab, Marko Suominen
PDF
Konstantinos Chorianopoulos, Michail Giannakos
PDF
Charline Hondrou, Eleni Tsalapati, Amaryllis Raouzaiou, George Marandianos, Kostas Karpouzis, Stefanos Kollias
PDF