(1)
Nano-Games for Cultural Venues: The HEAL Game. IJSG 2020, 7 (2), 3-25. https://doi.org/10.17083/ijsg.v7i2.344.