(1)
Alessandro De Gloria: 1955 - 2023. IJSG 2023, 10 (1). https://doi.org/10.17083/ijsg.v10i1.612.