(1)
Editorial Vol. 10, Issue 1. IJSG 2023, 10 (1), 1-2. https://doi.org/10.17083/ijsg.v10i1.615.