(1)
Editorial, Vol. 10, No. 3. IJSG 2023, 10 (3), 1-2. https://doi.org/10.17083/ijsg.v10i3.676.