(1)
Editorial, Vol. 10, No. 4. IJSG 2023, 10 (4), 1-2. https://doi.org/10.17083/ijsg.v10i4.712.