(1)
Editorial, Vol. 11, No. 2. IJSG 2024, 11 (2), 1-2. https://doi.org/10.17083/ijsg.v11i2.826.