Tsourma, Maria, Stylianos Zikos, Georgios Albanis, Konstantinos C. Apostolakis, Evdoxia E. Lithoxoidou, Anastasios Drosou, Dimitrios Zarpalas, Petros Daras, and Dimitrios Tzovaras. 2019. “Gamification Concepts for Leveraging Knowledge Sharing in Industry 4.0”. International Journal of Serious Games 6 (2):75-87. https://doi.org/10.17083/ijsg.v6i2.273.